naujienos

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS LIEPOS 12 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

KĘSTUTIS PŪKAS .

Kauno miesto savivaldybės merui

Visvaldui Matijošaičiui

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

LIEPOS 12 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

Siūlau išbraukti šiuos klausimus iš miesto Tarybos liepos 12 d. posėdžio darbotvarkės:

1. Dėl neprieštaravimo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ teikiamai garantijai (TR-430) (Būtina informacija apie Arenos akcininko VšĮ „Kauno Žalgirio rėmėjas“ ir Arenos operatoriaus UAB „Kauno arena“ finansinius rezultatus ir UAB „Kauno arena“ numatomą paskolos panaudojimą).

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-411) (Nepateikta informacija apie Biudžeto lėšų panaudojimą per 2016 metų pirmąjį pusmetį Savivaldybės viešinimo ir reprezentacijos poreikiams).

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo (TR-409) (Nepateikta informacija apie Biudžeto lėšų panaudojimą per 2015 metus Savivaldybės viešinimo ir reprezentacijos poreikiams).

12. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros bendrą investicijų projektą (TR-393) (Kauno mieste yra svarbesnių problemų, kurių sprendimui reikalinga ES parama).

13. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektus „Tarptautinio senjorų turizmo skatinimo Hanzos miestuose ne sezono metu“ ir „Hanzos iniciatyvos turizmo skatinimui kuriant naujus turizmo paketus ir produktų pasiūlymus“ (TR-394) (Kauno mieste yra svarbesnių problemų, kurių sprendimui reikalinga ES parama).

14. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Šiaurės ir Baltijos jūrų regionų jungtis“ (TR-414) (Kauno mieste yra svarbesnių problemų, kurių sprendimui reikalinga ES parama).

2

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės strateginių planų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-429) (Nepateikta informacija apie panaudotas lėšas Savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano, o taip pat strateginio veiklos plano iki 2022 metų jų parengimui ir įgyvendinimo stebėsenos priežiūrai).

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių neformaliojo švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo (TR-407) (Nėra informacijos apie biudžetinę įstaigą „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, jos personalą. Nėra informacijos apie neformaliojo švietimo įstaigų buhalterijas, nėra informacijos apie šio tvarkymo kaštus. Be to, yra Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pareiškimas merui ir Tarybos nariams. Šiuo metu nepritarti sprendimo projektui).

40. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais (TR-413) (Neatsižvelgta į tėvų bendruomenės nuomones ir siūlymus).

41. Dėl pritarimo UAB Kauno butų ūkio vadovo 2015 metų ataskaitai (TR-379)

(Nėra informacijos apie bendrovės vadovo atleidimą, labai daug gyventojų nusiskundimų, reikalinga atlikti veiklos auditą).

48. Dėl Žemės sklypų pirkimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-372) (Pirkimo komisijos nariai turi būti pristatyti Tarybai ir gauti Tarybos pritarimą).

53. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune (TR-386) (Būtinas Savivaldybės veiksmų dėl S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo panaudojimo auditas, nes Savivaldybė galimai pažeidė aerodromo panaudos sutartį su LR Vyriausybe).

57. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą valstybės turto panaudos sutartį su Lietuvos kariuomene (TR-387) (Būtinas savivaldybės veiksmų dėl S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo panaudojimo auditas, nes Savivaldybė galimai pažeidė aerodromo panaudos sutartį su LR Vyriausybe).

Pagarbiai

Tarybos narys Kęstutis Pūkas

Pukas

rugpjūčio 25th, 2016

834 Comments